Správa serverov

Dôležité projekty našich klientov, spravidla vyžadujú aj zásadné zmeny v infraštruktúre. Tieto by nebolo možné plnohodnotne realizovať bez rozsiahleho know-how aj v tejto oblasti.

Popri riešení projektov sme schopní pokryť komplexné požiadavky, týkajúce sa zásadných zmien v infraštruktúre, ako je napríklad virtualizácia a s ňou spojená migrácia fyzických strojov do virtuálneho prostredia, inštalácia operačných systémov, konfigurácia ako aj výkonnostná optimalizácia širokého portfólia služieb.

Virtualizácia
Poskytujeme konzultácie spojené s migráciou do virtuálneho prostredia ako aj kompletný servis spojený s realizáciou. Počnúc výberom vhodnej virtualizačnej platformy, cez jej inštaláciu a konfiguráciu, až po migráciu fyzických strojov do virtuálneho prostredia (P2V) a ich následnú rekonfiguráciu. V rámci virtualizačných platforiem pracujeme s riešeniami spoločností VMWARE, Oracle a Microsoft.
Správa UNIX, LINUX, Windows
Vzhľadom na to, že všetky naše doterajšie riešenia boli dodávané na kľúč, bolo nevyhnutné vybudovať know-how aj v oblasti správy OS. V súčasnosti disponujeme širokými znalosťami ako aj praktickými skúsenosťami z nasadzovania OS, ich optimalizácie ako aj z konfigurácie množstva služieb súvisiacich s prevádzkou servera.
Konfigurácia služieb
Máme bohaté skúsenosti s konfiguráciou služieb webových serverov (Apache, IIS), poštových serverov (Postfix), databázových serverov (MySQL, MsSQL), antispamových technológií (SPF, DKIM, DomainKeys, Amavis,..) a iných služieb ako (VPN, FTP, Freeradius,...)

Cena

Ceny sa odvíjajú od komplexnosti a rozsahu projektu a sú stanovované individuálne, dohodou.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.