Výber z portfólia poskytovaných služieb

Vývoj software

Sústredíme sa najmä na vysoko špecifické projekty, vyžadujúce si detailné porozumenie súvisiacim procesom a individuálny prístup ku klientovi.

Naše portfólio zahŕňa tvorbu webových prezentácií, internetových obchodov, integráciu platobných systémov do internetových obchodov, systémy na správu poštových konferencií, dizajnovanie systémov pre výmenu údajov medzi nekompatibilnými systémami až po návrh vysoko sofistikovaných algoritmov pre použitie v špecifikom prostredí.
 • Web & Dizajn
 • CMS systémy
 • SEO & Eshop
 • Optimalizácia DB
 • Prepojenie systémov
 • Programovanie v C/Bash/Perl/PHP

Návrh sietí

Pomôžeme Vám s návrhom lokálnej alebo metropolitnej siete, prípadne zabezpečíme redizajn existujúcej, s ohľadom na využitie pôvodnej infraštruktúry a v súlade s Vašimi požiadavkami.

Pokojne využite naše konzultačné služby, kedykoľvek plánujete nasadenie nových služieb. Ak bol Váš bývalý správca siete jediná osoba, ktorá mala predstavu o architektúre a fungovaní siete, neriskujte a zabezpečte stabilitu Vášho prostredia inventarizáciou a detailnou dokumentáciou siete ako aj prostriedkov v sieti.
 • Inventarizácia
 • Redizajn
 • Konfigurácia
 • Konzultačné služby

Zabezpečenie sietí

V oblasti zabezpečenia sietí poskytujeme služby súvisiace s penetračným testovaním a výkonnostnými testami kľúčových prvkov infraštruktúry ako aj prostriedkov v sieti.

Vysoko-dostupné konfigurácie sú základným predpokladom pre bezvýpadkové poskytovanie služieb. V tejto oblasti sme schopný navrhnúť a nasadiť vysoko-dostupné konfigurácie aktívnych prvkov siete ako aj poskytovaných služieb (LAN infraštruktúra, databázy, poštové, webové, autentifikačné ako aj iné služby). Nemenej dôležitým prvkom bezpečnostného modelu siete sú virtuálne privátne siete (VPN), slúžiace na bezpečné prepojenie pobočiek, prípadne pre prístup mobilných pracovníkov do vnútropodnikovej siete.
 • Penetračné testovanie
 • Výkonnostné testy
 • Firewally
 • Vysokodostupné služby
 • Nasadenie EAP vo WiFi
 • Realizácia VPN

Bezpečnosť dát

V zásade platí: Bez ohľadu na to, v akej oblasti pôsobíte, informácie ktoré uchovávate majú obyčajne vysokú cenu. V niektorých prípadoch môže mať únik takýchto informácií priam fatálne následky.

Súčasťou nášho portfólia sú aj systémy pre ochranu dát. Či už ide o rôzne sieťové úložiská alebo informačné systémy pracujúce s citlivými dátami, navrhneme a implementujeme riešenie plne zodpovedajúce požiadavkám, ktoré kladiete na bezpečnosť Vašich dát. Migrácia Vašich dát do nového úložiska je samozrejmosťou!
 • Bezpečné sieťové úložiská
 • Riešenie pre advokátske kancelárie
 • Zotavenie systémov po haváriach
 • Zabezpečenie IS pracujúcich s citlivými dátami

Správa serverov

Dôležité projekty našich klientov, spravidla vyžadujú aj zásadné zmeny v infraštruktúre. Tieto by nebolo možné plnohodnotne realizovať bez rozsiahleho know-how aj v tejto oblasti.

Popri riešení projektov sme schopný pokryť komplexné požiadavky, týkajúce sa zásadných zmien v infraštruktúre ako je napríklad virtualizácia a s ňou spojená migrácia fyzických strojov do virtuálneho prostredia, inštalácia operačných systémov, konfigurácia ako aj výkonnostná optimalizácia širokého portfólia služieb.
 • Virtualizácia
 • Správa UNIX, LINUX
 • Správa MS Windows
 • Konfigurácia služieb (www, mail, db,...)

Monitoring prostriedkov

Dôveruj, ale preveruj! Naše doterajšie skúsenosti jednoznačne potvrdzujú nevyhnutnosť systematického sledovania dostupnosti a kvality poskytovaných služieb.

Pomyselný posledný kúsok skladačky, kompletizujúci portfólio poskytovaných služieb tvoria práve riešenia zamerané na sledovanie dostupnosti a vyťaženosti kritických prvkov vašej infraštruktúry. Či už ide o sledovanie systémových parametrov serverov a aktívnych prvkov siete (CPU, RAM, priepustnosť,...) alebo dostupnosti a doby odozvy služieb (prihlásenie do web aplikácie, vykonanie predefinovaných operácií).
 • Monitoring siete
 • Monitoring HW param. serverov
 • Monitoring dostupnosti služieb

Každý projekt je pre nás výzvou...

Každý z projektov, ktoré sme doteraz zrealizovali, bol jedinečný, iný než ostatné.

Rôznorodé projekty si vyžadujú použitie širokej škály technológií, čo pre nás znamená neustále rozširovanie znalostí. A práve to nás udržuje vo forme :)

Zrealizujeme Vaše vízie!

Pre úspešné zrealizovanie Vašich vízií potrebujeme poznať nasledovné:

 • Pochopiť Váš zámer a stotožniť sa sním
 • Porozumieť súvisiacim faktorom/procesom
 • Množstvo prostriedkov vyčlenených pre realizáciu