Bezpečnosť dát

V zásade platí: Bez ohľadu na to, v akej oblasti pôsobíte, informácie ktoré uchovávate majú obyčajne vysokú hodnotu. V niektorých prípadoch môže mať únik alebo strata takýchto informácií priam fatálne následky.

Súčasťou nášho portfólia sú aj systémy pre ochranu dát. Či už ide o rôzne sieťové úložiská alebo informačné systémy pracujúce s citlivými dátami, navrhneme a implementujeme riešenie plne zodpovedajúce požiadavkám, ktoré kladiete na bezpečnosť dát. Migrácia Vašich dát do nového úložiska je samozrejmosťou!

Bezpečné sieťové úložiská
Naše bezpečné sieťové úložiská vznikli ako vedľajší produkt počas vývoja kamerových systémov. Postupne sme ich konfiguráciu upravili tak aby presne spĺňala požiadavky inštitúcií uchovávajúcich údaje chránené zákonom. Najčastejšie dodávaná konfigurácia obsahuje okrem šifrovaného úložiska dát aj podporu bežne používaných protokolov pre zdieľanie dát v sieti a VPN server pre vzdialený prístup k dátam.
Zotavenie systémov po haváriach
Skúsili ste si niekedy zodpovedať otázku, ako dlho by vo Vašej inštitúcií trvalo nakonfigurovanie nového PC, v prípade fatálnej závady disku, alebo kolapsu operačného systému? Par desiatok minút, hodín, dní? Ako dlho si možete dovoliť ostať bez Vášho pracovného nástroja? V roku 2012 sme začali pracovať na zariadení, ktoré by Vám umožnilo rýchle zotavenie po havárií systému, bez rozdielu operačného systému. V najbližších mesiacoch pripravujeme jeho uvedenie na trh vo forme produktu ako aj služby.
Zabezpečenie IS pracujúcich s citlivými dátami
Pripravujete na spustenie nový IS, ktorý bude uchovávať citlivé dáta? Neriskujte a nechajte si overit jeho odolnosť voči najrozšírenejším typom útokov, ako je SQL injection, Cross site scripting, Cross Site Request Forgery, Broken Authentication and Session Management a mnohých iných. Testovanie vykonávame plne automatizovane špecializovanými nástrojmi.

Cena

Ceny sa odvíjajú od komplexnosti a rozsahu projektu a sú stanovované individuálne, dohodou.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.