Monitoring prostriedkov

Dôveruj, ale preveruj! Naše doterajšie skúsenosti jednoznačne potvrdzujú nevyhnutnosť systematického sledovania dostupnosti a kvality poskytovaných služieb.

Pomyselný posledný kúsok skladačky, kompletizujúci portfólio poskytovaných služieb tvoria práve riešenia zamerané na sledovanie dostupnosti a vyťaženosti kritických prvkov vašej infraštruktúry. Či už ide o sledovanie systémových parametrov serverov a aktívnych prvkov siete (CPU, RAM, priepustnosť,...) alebo dostupnosti a doby odozvy služieb (prihlásenie do web aplikácie, vykonanie predefinovaných operácií).

Monitoring siete
Poskytujeme služby spojené s monitorovaním dostupnosti a vyťaženia aktívnych prvkov siete, vzdialene alebo priamo z prostredia Vašej siete.
Monitoring HW parametrov serverov
Podobne ako v prípade siete, ide o monitorovanie sady kritických výkonnostných ukazovateľov, tvoriacich predpoklad pre maximálne využitie kapacity servera.
Monitoring dostupnosti a kvality poskytovaných služieb
Finálny prvok konceptu monitorovania je monitorovanie dostupnosti a kvality poskytovaných služieb na aplikačnej vrstve, pomocou sady preddefinovaných požiadaviek a makier zasielaných na servery v sieti. Takýmto spôsobom môžeme včas indikovať prípadné problémy spojené s neúmerne dlhou dobou odozvy a vďaka komplexnému spôsobu monitorovania, ihneď identifikovať príčinu (sieť, hw, sw).

Cena

Ceny sa odvíjajú od komplexnosti a rozsahu projektu a sú stanovované individuálne, dohodou.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.