Návrh sietí

Pomôžeme Vám s návrhom lokálnej alebo metropolitnej siete, prípadne zabezpečíme redizajn existujúcej, s ohľadom na využitie pôvodnej infraštruktúry a v súlade s Vašimi požiadavkami.

Pokojne využite naše konzultačné služby, kedykoľvek plánujete nasadenie nových služieb. Ak bol Váš bývalý správca siete jediná osoba, ktorá mala predstavu o architektúre a fungovaní siete, neriskujte a zabezpečte stabilitu Vášho prostredia inventarizáciou a detailnou dokumentáciou siete ako aj prostriedkov v sieti.

Inventarizácia siete
Zabezpečujeme komplexnú inventarizáciu siete od fyzickej vrstvy až po aplikačnú. Výstupom je dokumentácia obsahujúca logickú ako aj fyzickú topológiu siete, rozdelenie a využitie IP adresného priestoru, aktívne uzly a zoznam nimi poskytovaných služieb. Súčasťou analýzy môže byť, vzhľadom na výsledky, aj súbor odporúčaní týkajúcoch sa redizajnu siete.
Redizajn siete
V prípade, že Vaša sieť aj napriek predpokladom nedosahuje očakávané výkonnostné parametre, je nevyhnutné podrobiť ju dôkladnej inventarizácií, výstupom ktorej bude súbor opatrení nevyhnutných pre dosiahnutie požadovaných výkonnostných parametrov. V prípade LAN sietí môže ísť o optimalizáciu na úrovni fyzickej vrstvy, zmenou fyzickej topológie, prípadne posilnením kritických komponentov, pokračujúc redizajnom adresného priestoru až po ďalšie optimalizácie na úrovni aplikačnej vrstvy.
Konfigurácia/rekonfigurácia siete
V oblasti rekonfigurácie sietí poskytujeme ako držitelia certifikátu Cisco CCNA,CCNA-CCAI, kvalifikované služby rekonfigurácie aktívnych prvkov siete vyrobených spoločnosťami CISCO Systems, DELL, Fortinet, Ubiquity Networks a iných.
Konzultačné služby
V prípade potreby poskytujeme konzultačné služby týkajúce sa architektúry LAN, MAN ako aj nasadenia FUP, QOS a podobne.

Cena

Ceny sa odvíjajú od komplexnosti a rozsahu projektu a sú stanovované individuálne, dohodou.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.